استفاده از G-sensor در دوربین خودرو چه نیازی دارد:

  • با استفاده از این سنسور در دوربین های خودرو امکان تشخیص لحظاتی با ضربه شدید (تصادف ) را برای دوربین میسر می سازد
  • با استفاده از این سنسور به محض وارد شدن ضربه تصاویر ضبط شده در بازه زمانی تعریف شده بصورت قفل در می آید و غیر قابل پاک شدن از روی حافظه دوربین می شوند